Relatievermogenstestamenten

Relatievermogenstestamenten van Hermus Notaris regelen de vererving van vermogen tussen partners en hun kinderen, zowel tijdens de periode van samenleving als na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U hoeft dus bij verandering van de vorm waarin u de relatie hebt gegoten uw testamenten niet aan te passen. Zelfs hebben we vooruitgedacht. Want als u onverhoopt vroeg zou overlijden en de langstlevende “nieuw geluk” ten deel valt, dan maken we een zodanige regeling dat de kinderen wel degelijk iets van de eerste ouder krijgen, terwijl de andere ouder toch een goede nieuwe toekomst krijgt. Een mooi evenwicht voorkomt familievetes later over een lopende “tegoedbonnen”. Ieder op zijn tijd het zijne toedelen! Ja toch?!

De wet beperking gemeenschap van goederen kent gevaren: samenlevers pas op bij de aankoop van een woning: Lees: De Tsjech, de Fransman, de Paardenvriendin of “gewoon” een nieuwe liefde!

Anders dan u wellicht zou verwachten, raakt een partner die bij een huwelijk meer geld inbrengt in de gemeenschappelijke – tijdens de eerdere samenleving – aangekochte woning die eigen inbreng voor de helft kwijt! Dat is niet de bedoeling. In genoemd  artikel hebben we een aantal situaties geschetst die een verrassende uitkomst geven van de nieuwe op 1 januari 2018 ingegane wet tot beperking van de gemeenschap van goederen. De algehele gemeenschap is immers voor nieuwe partners als standaardregeling vervallen. Wilt u niet dat die gevaren u overvallen, dan kunt u relatievermogensvoorwaarden maken. Relatievermogensvoorwaarden is een product dat notaris Hermus speciaal voor dit soort gevallen heeft gemaakt. We kennen twee varianten. De ene is gebaseerd op de beperkte gemeenschap, maar dan zodanig dat de valkuilen van de nieuwe wet worden omzeild. De regeling gaat direct bij samenleving in en geldt als huwelijkse voorwaarden in de periode erna. Zo kunt u niets meer vergeten bij het aangaan van een huwelijk. De andere is voor hen die net als bij samenlevers vanaf het huwelijk aparte vermogens willen houden. Wel is het doel van beide akten: samen opbouwen, vanaf de bruiloft! En omdat jonggeliefden in de huidige tijd ook voor een deel aangewezen zijn op eigen inbreng bij aankoop van de woning stellen we die inbreng – ook voor de ouders die dat hebben mogelijk gemaakt – tegelijk veilig in relatievermogenstestamenten. Een veilig gevoel voor u en de familie! De Fransman ging u voor!