Estate planning

Successierechten kunnen behoorlijk oplopen. Hoe draagt u een zorgvuldig opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over? Estateplanning voorziet in een oplossing op maat, met gevoel voor emotionele aspecten. Voor uw levensparner, kinderen, kleinkinderen, eigen huis of eigen bedrijf.

Denk eens aan het opmaken van een combinatie-keuze-testament. Dat biedt de langstlevende na een overlijden de mogelijkheid te kiezen voor de op dat moment meest gunstige fiscale mogelijkheden. Wij vinden het een eer om in het kader van zorgwetgeving en belastingbesparing uw woning of aandelen na een overlijden (deels) aan de kinderen in bloot-eigendom en aan de langstlevende in vruchtgebruik toe te delen. De kinderen profiteren dan van belastingvrije waardeaangroei.

Afhankelijk van de situatie van de kinderen kunnen bij de verdeling van de erfenis of de gemeenschap van goederen niet alleen de kindsdelen zelf in de vorm van een huis of aandelen aan hen worden toegedeeld, maar kunnen de kinderen als erfgenamen ook het deel van de langstlevende “bijkopen”. Dan wordt vervolgens niet een halve woning, maar een gehele woning als beleggingsobject overgedragen en is die grotendeels weg voor de zorgwetgeving en erfbelasting.

Die laatste constructie – ook wel genaamd “turboverdeling” – vraagt een zorgvuldige begeleiding van de gekwalificeerde epn-notaris-estateplanner ook bij dreigende echtscheiding en faillissement van een van de kinderen of indien hun fiscale positie dat niet toelaat. Dan moet men aan hen niet meer toedelen, dan wat heb rechtens toekomt. Anders valt het meerdere ten prooi aan de “koude kant”. We maken in die gevallen een “halve” verdeling, alleen voor de nalatenschap, terwijl de rest aan de langstlevende blijft toebehoren. Die verdeling moet altijd binnen twee jaar na een overlijden bij notariële akte plaatshebben. Anders wordt het fiscale voordeel van het testament niet behaald. De keuze welke weg u inslaat moet u echter al maken binnen drie maanden na een overlijden. Daarna heeft u dus weer veel tijd.

Hermus Notaris is een kei in het maken van verdelingen, en maakt daarvoor eigengemaakte begeleidende excelbestanden om u de geldstromen en het beoogde effect voor te rekenen. Daarbij kunnen ook papieren schenkingen tegelijk worden verrekend of zelfs extra schenkingen worden gedaan. Alles om het vermogen te doen “verdampen”. Logisch toch. U hebt er immers zelf voor gespaard.

Het lijkt wat hocus pocus, maar het is notarieel verantwoord en voordelig voor zorg- en fiscale wetgeving! De uitleg krijgt u van ons! Kom langs voor een adviesgesprek, en denk daarbij ook aan belastingvrije legaten voor uw kleinkinderen.