Wonen

Het kopen van een woning of bedrijfsonroerend goed is een belangrijke stap. Hermus Notaris is graag behulpzaam bij het opmaken van de (gratis) koopovereenkomst. Onpartijdigheid staat daarbij voorop. De verkoper heeft een informatieplicht. De koper een onderzoeksplicht. Die worden met elkaar in evenwicht gebracht in een voorlopig koopcontract. De wet schrijft voor dat een koopovereenkomst schriftelijk tot stand moet komen. Die koopovereenkomst is niet zo voorlopig. Na 3 dagen kan de koop niet meer worden ontbonden. Verlenging is mogelijk indien een financieringsvoorbehoud wordt overeengekomen. De koper is vrij de notaris te kiezen. Vraagt u derhalve vrijblijvend een offerte aan via onze website. De tarieven tussen notarissen kunnen behoorlijk verschillen. Hermus Notaris wil notariële dienstverlening betaalbaar houden en heeft als kantoor een gunstige prijsstelling ten opzichte van de vaak duurder gesitueerde kantoren in de grote stad Eindhoven.