Agrarisch recht en huwelijksrecht – een boeiende combinatie

Hermus Notaris beoefent het recht vanuit een helicopterview. Zowel vanuit zijn specialisme relatievermogensrecht als vanuit zijn specialisme agrarisch recht. Deze vakgebieden komen bijeen op het gebied van huwelijkse voorwaarden, maatschap en inkomstenbelasting, maar ook rond de moderne productierechten. Fosfaatrechten gelden van af 1 januari 2018. In het Tijdschrift voor Agrarisch recht vinden wij inspiratie over de waardering van landbouwbedrijven en verrekening van redelijke vergoeding aan de gemeenschap voor werkzaamheden van de echtgenoot ondernemer aan zijn niet ondernemende echtgenoot. Fosfaatrechten vormen een vermogenscrecht. Zij zijn – zo is de eerste gedachte – niet grondgebonden, maar gebonden aan bedrijfsgebouwen. Bij einde van de pacht van grond geeft de pachter de fosfaatrechten dus niet terug aan de verpachter. De verpachter krijgt ook geen vergoeding. Dat is anders bij gebouwen. Als alle gebouwen worden teruggegeven dan gaan de rechten – tegen betaling van een gedeeltelijke vergoeding over aan de verpachter. Indien er slechts een gedeeltelijk gebouwen worden teruggegeven, moet pro rato worden afgerekend. Hierover is het laatste woord niet gezegd en geschreven. De pachtrechter en Hoge Raad hebben het voor het zeggen! Graag denken we met u mee. Ook als er in het kader van een verdeling schenkingen en uitsluitingsclausules worden overeengekomen. De kans is groot dat hier dus zaaksvervanging zal plaatshebben volgens de bepalingen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van Boek ! BW. Dat is gunstig voor het behoud van familiekapitaal,