Beperking gemeenschap van goederen

De wettelijke gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 veranderd van de algehele gemeenschap van goederen in: de BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN. 

Dat geldt voor huwelijken en partnerschappen die na die datum zijn gesloten.

Net zoals in België zijn goederen en schulden die voor het huwelijk bestonden voortaan eigen goederen en vallen buiten de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor erfenissen en schenkingen.

Een – ondoordachte – uitzondering op de hoofdregel is, dat de woning die samenlevers al voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap in mede-eigendom hadden verworven toch in de huwelijksgemeenschap valt. Dat is ook zo als de een bij voorbeeld 3/4 had aangebracht en de ander 1/4 en dat kan dus ook in geld zijn. De meerinbrenger raakt een deel van zijn/haar geld kwijt. Bij faillissement valt de woning in de gemeenschap en zal moeten worden verkocht. Ook een eenmanszaak zal in de gemeenschap blijven vallen.

Dat moet u niet willen. Daarom hebben wij relatievermogensvoorwaarden gemaakt. Zo stellen we al in de periode van samenleving vast dat de een rijker was dan de ander. Die aangebrachte rijkdom kunt u behouden als u dus tegelijk bij de samenleving en aankoop van de woning een regeling treft voor het geval u huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat gaat dan automatisch in. Wij noemen dat met een uniek product van Hermus Notaris: relatievermogensvoorwaarden. Ze zijn al gericht op uw aanstaand huwelijk. Als u geen relatievermogensvoorwaarden van Hermus Notaris maakt, dan moet u later, maar voordat u huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat alsnog huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden maken. Dat is extra duur en u loopt het risico het te vergeten, waardoor de woning en de eigen inbreng, maar ook de eenmanszaak als sneeuw voor de zon uit uw eigen vermogen verdwijnt.

In de rubriek downloads vindt u mijn artikelen over de verschillende praktijksituaties waartegen u kunt aan lopen onder de nieuwe wet en de oplossing daarvoor. Tevens vindt u daar onze folder en een overzichtelijke vragenlijst over de nieuwe wet. Bij vragen belt u ons voor een informatief gesprek. Uiteraard tijdig voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap!

Verdere literatuur en achtergronden:

Voor nog meer diepgang verwijs ik u graag naar het drieluik dat ik mocht schrijven voor het Tijdschrift voor scheidingsrecht (EB) onder de vindplaatsen EB 2015,12.EB 2016,54 en EB 2017,3 Dit drieluik heb ik gezonden aan de Vaste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie in Eerste en Tweede Kamer. Het toonaangevende artikel EB 2016,54 dat de fatale fout van de nieuwe wetgeving blootlegt, vindt u hier: De-beperking-van-de-gemeenschap-en-faillissement-Een-cosmetische-spoedoperatie-met-fatale-gevolgen-Hermus-EB-201654_pdf . In de parlementaire stukken – (Zie hierover Tekst en Toelichting Nieuwe Huwelijksvermogensrecht 2018, ISDN 978 9012 40160 9 o.l.v. Schols Burgerhart Schols) leidde mijn inbreng tot tot de motie Van Nispen (33987,22), waarbij het verhaalsrecht op een gemeenschapsgoed door een privé schuldeiser ook in faillissement wordt beperkt tot de helft van de opbrengst van gemeenschapsgoederen. De partner mag zo’n goed overnemen. Ook met geleend geld. Die toezegging staat. Alleen als er veel concurrente schuldeisers van de gemeenschap zijn, verschillen we nog van mening met de initiatiefnemers tot de wet over de verdeling van de opbrengst. De echtgenoot dient immers gevrijwaard te zijn van verhaal voor schulden die hij niet heeft veroorzaakt. Dat is ook zo in Oostenrijk. Maar dat is uiteindelijk aan de rechter. Ik bepleit bij de regering een vijfde tranche van wetgeving waarbij ook de aangebrachte gemeenschappelijke woning van ieder van de echtgenoten voor de helft privé eigendom blijft. U las in het artikel in het vakblad “De Notarisklerk” al, dat de nieuwe wet – compromiswetgeving – op dit punt immers oneerlijk is. Vanuit de historie gezien bepleit ik een “echte” beperkte gemeenschap, of een beperkt verrekenstelsel zoals die ook in het buitenland worden gebruikt. Dan ook zal Nederland uiteindelijk in de pas lopen met Europa.

En met een verantwoord keuzestelsel voor de algehele gemeenschap van goederen (zoals afgesproken in het Regeerakkoord): daar is wat ons betreft niets mis mee. Lees ook hierover de parlementaire geschiedenis: maar (zie Kamerstuk 33987,26 – waaraan ik mocht meeschrijven) inschrijven in het huwelijksgoederenregister is dan een must. Zowel dat keuzestelsel als de inschrijving is nog toekomstmuziek.

Tot het zover is, helpen we u graag met de Relatievermogensvoorwaarden model I en II van Hermus Notaris Son.  (zie de artikelen onder downloads). U moet dus nog steeds naar de notaris. Dat hadden we graag anders gezien bij een nieuwe wet voor iedereen.