Missie en visie: op naar 25 jaar Hermus Notaris

Klaar voor de zomer: Missie en visie van een maatschappelijk georiënteerd notariskantoor! Duurzaamheid, zonnepanelen op andermans dak, zonne-coöperaties, mantelzorgwoningen en levenstestamenten. Starterstarieven als steun in de rug en als kers op de taart: fiscale vermogensoverheveling voor allemaal. Zekerheid en veiligheid moeten we zelf afdwingen. Zo gaan maatschappij en notaris hand in hand. In het najaar doen we wat interviews bij onze doelgroepen. Delen in plaats van zenden! Op naar 25 jaar!

Een gemeenschappelijk vermogen van € 800.000 fiscaal vrij overdragen lukt door tussenkomst van Hermus Notaris.

Onze ruim 25 jarige ervaring in de advisering van en toepassing van constructies op het gebied van Estateplanning leert dat het door toepassing van een gestructureerde tactiek mogelijk is om een zorgvuldig opgebouwd vermogen belastingvrij aan de volgende generaties te doen toekomen.

Bij Hermus Notaris hebben we veel succes door toepassing van een combinatie van:

  • Een vermogende particulierentestament met keuzemogelijkheden, opvullegaten, keuze voor eigendom of vruchtgebruik en belastinvrije legaten voor kleinkinderen
  • Na het overlijden: opmaken van een turboverdeling, waarbij niet alleen de geërfde vermogensbestanddelen maar ook die van de langstlevende aan de kinderen worden toegedeeld, zonder dat er een fiscale fictiebepaling speelt die dat in andere gevallen zou kunnen verhinderen. Let hierbij op het belangrijke verschil tussen een turbotestament en de door ons toegepaste techniek van de turboverdeling
  • De zorgvuldige strategie gaat gepaard met een schenkingsplan, zowel tijdens leven van de eerste echtgenoot en aangevuld met een grote schenking in de akte van turboverdeling

Turbo: daar zit een versnelling in: tel uit uw winst en bel met 0499-470480 of vraag een informatief gesprek aan via: info@notarissonenbreugel.nl, meld daarbij: interesse in turbo verdeling. Eerst dus het advies, de akte komt wel.

Let op: niet iedere notaris is bekend met het toepassen van de turboverdeling. Dat gaat immers gepaard met een flinke dosis rekenwerk. Ga daarom naar een van oudsher georiënteerde Beta opgeleide EPN notaris! Wij voldoen aan beide kwaliteiten en helpen u graag verder.

Jubileum! Hermus Notaris – 20 jaar!

Jubileum 20 jaar Hermus Notaris

Op 9 mei 2001 werd Rini Hermus benoemd tot notaris te Son en Breugel. Dat is dus 20 jaar geleden. Inmiddels is het laagdrempelige traditionele en vanoudsher regionaal opererend kantoor uitgegroeid tot een specialistische praktijk op het gebied van testamenten en Estateplanning (EPN) en (agrarische) Advisering (Vasn notaris). Ook het huwelijksvermogensrecht ontwikkelden we – zelfs met lijnen naar de Haagse politiek – met meer dan gemiddelde aandacht.

Hermus E & A

Hermus E & A staat voor EPN estateplanning, executele en (Agrarische) Adviezen (vasn – specialisme: agri-notaris).

Estateplanningsadviezen, de digitale erfbelasting praktijk alsmede het voorbereiden en bespreken van keuzetestamenten en akten van (turbo) verdeling alsmede het fungeren van executeur bij nalatenschappen gaan bij dit specialisme hand in hand.

Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van onze expertise op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Daarvoor verwijzen we naar de aparte onderdelen en downloads op deze site. Een helicoptervisie derhalve!

Levenstestament – gratis terugbelactie vanaf 1 maart 2021 Hermus Notaris (EPN – estateplanner) doet mee!

Nieuwe campagne levenstestament ‘Teken vandaag voor morgen’

Op 1 maart start de KNB met een nieuwe online campagne om aandacht te vragen voor het levenstestament. Met de slogan `Teken vandaag voor morgen’ kunnen consumenten via www.notaris.nl/tekenvandaag gemakkelijk een bel-mij-terugverzoek doen. Zij worden dan door iemand van een deelnemend notariskantoor gebeld voor een intakegesprek.

Op de campagnewebsite vindt de bezoeker verder een handige online Keuzehulp. Na een bel-mij-terug verzoek kunnen consumenten zich met de Keuzehulp levenstestament alvast voorbereiden op het gesprek bij de notaris. Deze beknopte online vragenlijst is anoniem, toegankelijk en laagdrempelig.

Om www.notaris.nl/tekenvandaag te promoten, is er een uitgebreide, online campagne. Deze campagne bestaat uit banners en video’s. Ook op de social media van notaris.nl zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de campagne.

Dus, wanneer gaat u tekenen voor morgen?

Testamentcheckdag – vrijdag 13 november 2020

Vrijdag 13 november 2020 vanaf 11:00 – een persoonlijke gratis “on-line” meeting van een half uur met Hermus Notaris Son.

U geeft u via: “contact” door dat u graag een on-line gesprek wilt hebben met ons. We nemen dan contact met u op en plannen met u die dag een online gesprek van een half uur in: belastingbesparen door kleinkindlegaten en een keuzetestament met renteclausules en een mogelijke keuze de woning door te schuiven naar de kinderen in verband met zorgwetgeving.

Weet u wat er in uw testament staat vastgelegd? Soms is het al jaren oud en profiteert u onvoldoende van belastingbesparende mogelijkheden. Weet u zeker dat uw testament nog aansluit bij de wensen die u nu heeft? Spelen er gevoeligheden rond uw testament die u graag bespreekbaar zou maken, maar waarvan u niet weet hoe u dat kunt aanpakken? Op vrijdag 13 november 2020 organiseert EPN, als onderdeel van de Dag van de Erfenis,  de Testamentcheckdag.

Tijdens deze dag kunt u gratis via Skype (Microsoft Teams) in gesprek met Hermus Notaris Son over uw wens voor een testament en om een bestaand (oud) testament gratis te laten controleren of om u te laten adviseren hoe u een gevoelige kwestie kunt aanpakken en daarmee te zijner tijd ‘gedoe’ kunt voorkomen. Hieronder leest u meer informatie. Ook kunt u direct een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen bij via info@notarissonenbreugel.nl de EPN  notaris bij u in de buurt.

Waarom een testamentencheck?

Wellicht herkent u het: u bent jaren geleden getrouwd en hebt toen testamenten laten opmaken. Of misschien heeft u samen met uw partner een woning gekocht en heeft u toen meteen een testament op laten maken. Maar weet u precies wat er in uw testament staat? Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt met uw vermogen na uw overlijden? Weet u wie de voogdij en het bewind over uw kinderen krijgt? Wie heeft u aangewezen als executeur? En wat gebeurt er met uw bedrijf? Het erfrecht en de Successiewet zijn onlangs veranderd. Ook het huwelijksvermogensrecht is splinternieuw! Voor fusiegezinnen hebben we een speciale oplossing bij Hermus Notaris. En belastingbesparende maatregelen zijn voor iedereen welkom!

Misschien weet u alle antwoorden op bovengenoemde vragen, maar speelt er een kwestie die gevoelig ligt en die u eigenlijk wat voor u uit schuift. Maar is het wel verstandig om te wachten tot het testament daadwerkelijk op tafel komt? Misschien klaart een goed gesprek met een juridisch deskundige en communicatief vaardige notaris de lucht wel en blijkt het niet nodig dat u zich soms toch wat zorgen maakt.

Het leven verandert snel. Misschien heeft u in de tussentijd kinderen of kleinkinderen gekregen, bent u gescheiden en hertrouwd, heeft u een andere woning gekocht of is uw hobby uitgegroeid tot een eigen bedrijf. Al deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat uw situatie verandert en dat kan gevolgen hebben voor uw testament. Daarnaast zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die eventueel aanpassingen met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u juist op die momenten uw situatie en uw testament controleert. U wilt immers niet dat uw erfgenamen later voor vervelende verrassingen komen te staan. Investeer in de toekomst en zorg ervoor dat u er zeker van bent dat uw testament bij u past en actueel is.

Voor wie is de Testamentcheckdag?

Van jong tot oud en van alleenstaand tot gehuwd: de Testamentcheckdag is dé dag om uw testament te laten controleren, of om de vragen die u heeft bespreekbaar te maken, ongeacht uw situatie. Iedereen is van harte welkom bij Hermus Notaris Son, dè EPN notaris in uw buurt om het testament door te nemen. Samen besteden we ook aandacht aan de keuze voor een executeur. En heeft u geen testament? Ook dan bent u van harte welkom om advies in te winnen.

Corona-maatregelen

Ieder kantoor heeft zijn eigen werkwijze rondom de Testamentcheckdag. Wilt u meedoen aan de Testamentcheckdag? Neem dan voorafgaand contact op met info@notarissonenbreugel.nl. U krijgt dan een link toegezonden met een on-line vergadertijdstip via Skype (Microsoft Teams) U kunt de link aantikken en hebt geen bijzonder programma nodig. U klikt gewoon op: deelnemen en komt dan in verbinding met ons kantoor. Op het voorgestelde tijdstip laten we u toe tot het on-line gesprek met u. Eventueel kunt u de huidige oude testamenten tevoren al even inscannen en mailen naar: info@notarissonenbreugel.nl

Over de Testamentcheckdag

De Testamentcheckdag is onderdeel van de Dag van de Erfenis, een samenwerkingsverband tussen de vFAS, VMN en EPN. EPN leden zijn kundige (kandidaat)-notarissen die gespecialiseerd zijn in estate planning: een moeilijk woord voor fiscaal vriendelijke vermogensoverheveling. Zij helpen u bij het maken van de juiste keuzes, die altijd zijn afgestemd op uw situatie en wensen. EPN leden kijken verder en zorgen ervoor dat uw zaken goed én slim worden geregeld. VMN-leden zijn notaris-mediators. Anders dan de naam doet vermoeden richten zij zich niet alleen op het oplossen van conflicten, maar juist ook op het voorkomen daarvan. Door het voeren van een goed gesprek en door de uitkomsten daarvan vervolgens goed vast te leggen.

Toch akten en testamenten tekenen tijdens de Corona-crisis!

Tijdens de coronacrisis worden akten -zelfs binnen ons kantoor in Son en Breugel -via Skype uitgelegd en pas als partijen het begrepen hebben ter ondertekening in een korte gezamenlijke zitting voorgelegd, waarbij nog alleen de kop, de staart en de essentiële onderdelen worden voorgelezen. Efficiënt, rechtszeker en toch veilig!

Ook voor testamenten voor belasting besparing nemen we contact op per skype en wordt een zogenaamde onderhandse akte toegezonden. Die kan in een skype zitting nader worden uitgelegd en getekend. De notaris bezoekt vervolgens de testateur – of u komt naar ons kantoor – neemt het door de testateur ondertekende testament in bewaring en tekent aan de deur samen met de testateur de depot akte, waarbij de testateur verklaart dat het door hem aangeboden stuk zijn of haar uiterste wil bevat. Notaris op 1 1/2 meter aan huis! Wilt u na de crisis toch nog een zogenaamd openbaar testament, dan ruilen we het onderhandse testament in. Maar een onderhands Corona keuzetestament van Hermus Notaris kan maar getekend zijn! Onmiddellijk geldig en belasting besparend! Doen!

vrijdag 8 november 2019: vrij inloop van 14:00 tot 17:00 en check gratis uw testament! Wat is uw testamentmoment? EPN estateplanners 20 jaar!

8 november a.s. van 14:00 tot 17:00

kunt u gratis bij ons binnenlopen om uw testament te laten checken of om info te vragen omtrent een (nieuw) testament. Wij zijn al sinds (bijna) de oprichting lid van de Vereniging van Estateplanners in het notariaat die dit jaar 20 jaar bestaat en het moment organiseert. Op radio en tv alsmede social media hoort u er meer over: http://www.testamentcheckdag.nl. Ook Hermus Notaris bestaat bijna 20 jaar. Een hele generatie! Profiteer van die ervaring! Wij ondersteunen fiscale vermogensoverheveling tussen generaties maar ook de ordening van fusiegezinnen. Vruchtgebruik en wilsrechten zijn de keywwords!

De geboorte van een eerste kleinkind zou een goed moment zijn om uw testament te updaten! Een kleinkind heeft immers een mogelijkheid om belastingvrij legaat van 20.000 euro te krijgen. Dat bedrag geven we eerst aan uw kinderen, maar zij geven dat na hun overlijden door aan de kleinkinderen. De verkrijging van uw kinderen vermindert fiscaal voor de erfbelasting met maar liefst 20.000 Euro per klieinkind! Doen!

https://www.notaris.nl/testamentmoment/checklist

Op bovenstaande link vindt u een checklist die u kunt gebruiken ter voorbereiding van een adviesgesprek op ons kantoor. Vul in en print die uit!

De vragen in de checklist geven u inzicht in de mogelijkheden van uw (nieuw) testament. De antwoorden zijn afhankelijk van uw levenssituatie, wensen en behoeften. Een testament is een persoonlijk document. Klik op onderstaande link voor situaties in uw leven en maak een afspraak.

https://www.notaris.nl/testamentmoment

Ieder jaar een moment voor je testament!

De notaris was jarig. De notariële beroepsorganisatie KNB bestond in 2018 175 jaar en het notariskantoor in Son en Breugel jaar 30 jaar.

Dat was in 2018 alle reden voor de jarige notaris om te tracteren op …

een drankje, rondleiding, informatie en accordeonmuziek.

Het was een gezellige middag met een goede accordeonist, wallpapers en een complete diapresentatie over flexibele testamenten voor belastingbesparing, levenstestamenten, schenkingen, het vermogen en de Wet Langdurige zorg en last but not least: het paradepaardje van Hermus Notaris: de relatievermogensvoorwaarden en testamenten voor fusiegezinnen. Daarbij wordt meer dan gewoon extra aandacht gegeven aan de positie van de kinderen na het vinden van nieuw geluk door hun ouder als weduwnaar/weduwe.

Voor degenen die niet in de gelegenheid waren: kom alsnog langs! U bent van harte welkom! In 2019 gaan we meer op de persoonlijke inhoud met een gratis testamentcheckmiddag op 8 november van 14:00 tot 17:00! Wees welkom en ook daarna!

Algehele gemeenschap van goederen keert terug als keuzemogelijkheid bij trouwen.

De charme van de eenvoud van de algehele gemeenschap van goederen die we 180 jaar hadden keert na twee maanden weggeweest te zijn, binnenkort waarschijnlijk weer terug. Dat is afgesproken in het Regeerakkoord. Het op 26 februari aangekondigde wetsvoorstel geeft een nieuwe gemakkelijke toegang tot de oude algehele gemeenschap!

Minister Dekker – rechtsbescherming – heeft op 26 februari een wetswijziging van de op 1 januari ingevoerde Beperkte gemeenschap van goederen aangekondigd. De Christelijke partijen die al eerder twijfels hadden over de moeilijke beperkte gemeenschap willen de oude algehele gemeenschap weer makkelijk toegankelijk maken. Dat zou moeten door uiterlijk een dag voor het huwelijk of partnerschap bij de Ambtenaar van de Burgerlijke stand een verklaring in te dienen, waarbij men kiest voor de “oude” algehele gemeenschap van goederen. Dat stelsel heeft volgens de minister de “charme van de eenvoud”.

In vele gevallen zal de algehele gemeenschap volgens Hermus Notaris inderdaad voldoen aan de verwachtingen van jonggehuwden. Tenzij er sprake is van grote aangebrachte schulden, ondernemerssituaties of ongelijke aanbreng van geld in een gezamenlijk aangekochte woning.

Voor tweede huwelijken is de beperkte gemeenschap een oplossing en voor maatwerksituaties – zoals voor ondernemers en voor hen die ongelijk hebben ingelegd in een gezamenlijk aangekochte woning zijn huwelijkse voorwaarden de onvermijdelijke oplossing.

Wij ondersteunen dus de aangekondigde eenvoudige keuzemogelijkheid vooral voor jonggeliefden, maar menen wel dat iedere keuze uit het huwelijksgoederenregister moet kunnen blijken. Daar zit nog een weeffout in het voorstel Dekker en schuilt een gevaar, maar ook een fiscale mogelijkheid! Dat is willekeur en moet worden opgelost.

Immers, door de verklaring “het bonnetje” weg te gooien zonder dat de keuze geregistreerd wordt zou men naar buiten toe toch in de beperkte gemeenschap zijn gehuwd, waardoor men de verhaalsaansprakelijkheid voor andermans voorhuwelijkse schulden kan beperken. Als de kou dan uit de lucht is, en men op hoge leeftijd de voordelen van de algehele gemeenschap van goederen zou willen hebben, dan laat men eenvoudig het “bonnetje” -de verklaring – weer opduiken en wordt de helft van het vermogen van de een toegerekend aan de ander. Dat is fiscaal erg gunstig en bespaart erfbelasting.

Het nieuwe wetsvoorstel wordt aangehaald onder de naam: “Wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen” en verkeert nu in de consultatiefase.

Estateplanning

Notaris Hermus is gecerticifeerd lid van de vereniging van estateplanners in het notariaat (EPN-notaris.nl) en vindt het een eer om met u mee te denken om een zorgvuldig opgebouwd vermogen fiscaal vriendelijk – maar wel op een wijze waarbij u en de kinderen zich goed voelen – aan de kinderen over te dragen.

De keuzetestamenten, waarbij de kracht van vruchtgebruik, maar ook de wettelijke verdeling het vermogen van de langstlevende kunnen uithollen en dus een lage erfbelastingschuld doen ontstaan bij het overlijden van de laatste, zijn hierbij het paradepaardje. Zij kunnen uitlopen in een turboverdeling, waarbij niet alleen het erfdeel van de kinderen belast wordt met vruchtgebruik, maar zelfs wordt door gedeeld door het hele vermogen dat aan waardestijging bloot staat op naam van de kinderen te stellen. Een mooie oplossing ook voor het geval uw vermogen wordt getoetst bij de zorgwetgeving. Schenkingen op papier en belastingvrije legaten voor de kleinkinderen mogen daarbij niet ontbreken. Hoe lager het vermogen hoe minder bijdrage aan de zorg en belastingdienst.